2010

Mottaker: Barnas Stasjon og Blå Kors.
Sum: 1.000.000,-

 

Barnas Stasjon og Blå Kors ble 24. mars 2011 overrakt en million kroner  av Den Norske Frimurerordens Fellesgave 2010.  Midlene skal benyttes til videreutvikling  av  Barnas Stasjon rundt omkring i Norge.

Barnas Stasjon er et av flere tiltak Blå Kors etablerer for  tidlig å komme i kontakt  med denne meget sårbare gruppen av mennesker,  som vokser opp i et alkoholisert hjem. 

”Mors eller fars lever synes å tåle mye mer enn barnas psykologiske helse.  Derfor må vi tørre å snakke med både barna og foreldrene om rusproblemene før barna blir alvorlig belastet,” sier psykolog og fagsjef Frid Hansen ved Borgestad klinikken Blå Kors i Telemark.

”Den Norske Frimurerorden er glade for at midlene fra Fellesgaven kan anvendes til noe konkret og praktisk til beste for unge mennesker”, sier  Per-Otto Gullaksen.  Han er leder for Velgjørenhetsdirektoriet i Frimurerlogen.

Fellesgaven er basert på midler som er samlet inn gjennom hele året på møtene i Frimurerorden.  Siden 1989 har midlene blitt tildelt organisasjoner som på en profesjonell måte kan finne frem til nødstedte og gi hjelp som virkelig trenges - og hvor det nytter.

Blå Kors er en  kristen organisasjon som forener frivillig innsats og profesjonell  behandling innen rus- omsorgen i Norge.  Organisasjonen har 2 530 medlemmer,  og over 1000 personer har sitt daglige arbeide i Blå Kors.

Sist redigert onsdag, 23 mars 2011 13:45

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden