Den Norske Frimurerorden gir 100.000 til TV-aksjonen 2013

Av  Tore Evensen
Den Norske Frimurerorden gir 100.000 til TV-aksjonen 2013
   
Den Norske Frimurerorden gir 100.000 til TV-aksjonen 2013

TV-aksjonen NRK går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Den Norske Frimurerorden har besluttet å gi 100 000 kroner til aksjonen, og har oppfordret andre ordenssamfunn til å gjøre det samme. Vi oppfordrer samtidig alle frimurere til å ta vel imot bøssebærerne når de banker på døra den 20. oktober. Mange brødre vil også gjøre en innsats som bøssebærere denne dagen.

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. De ulike demenstypene har til felles at de angriper hjernecellene. De funksjonene hjernecellene har ivaretatt, som å huske, snakke og gjenkjenne ting, situasjoner og personer, blir gradvis svekket. 300 000 mennesker i Norge opplever at ens partner, forelder, søsken eller barn forsvinner litt etter litt.

Gjennom TV-aksjonen NRK 2013 vil Nasjonalforeningen styrke tilbudet til mennesker med demens og deres nærmeste. Det er en nådeløs sykdom, men med hjelp og aktivitet kan de gode dagene bli flere og bedre. De vil skape flere dager der personen med demens mestrer dagligdagse oppgaver. Flere dager med mulighet til å gjøre aktiviteter de likte å gjøre før, og finne fram til minnene fra et langt liv som sykdommen stjeler.

Tore Evensen
Ordenens Stormester

Tore Evensen

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 23:10

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden