Fellesgaven 2013

Fellesgaven 2013
  Røde Kors
Fellesgaven 2013 Foto: Røde Kors

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Fellesgaven 2013 skal tildeles Norges Røde Kors. Midlene forutsettes benyttet til organisasjonens aktiviteter i Norge innenfor området Sosial inkludering, og rettes særlig mot Besøkstjenesten.

Ensomhet og sosial utestengning rammer mennesker i alle aldre, men først og fremst eldre, langtidssyke og mennesker som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Det er også flere og flere unge som opplever ensomhet og føler seg utenfor og alene.

Røde Kors har gjennom årene utviklet en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk. Besøkstjenesten er et slikt tiltak. Den er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre.

Det finnes om lag 5800 frivillige besøksvenner i hele landet som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvenner i Røde Kors må blant annet gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring, og de må undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter - eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Den Norske Frimurerordens fellesgave vil gi Norges Røde Kors økonomisk grunnlag for å videreføre og videreutvikle dette arbeidet. Samtidig ønsker Ordenen å etablere et samarbeid med Norges Røde Kors med sikte på å utvikle besøkstjeneste som medlemsomsorg i logene, og at frimurerbrødre som ønsker det også kan engasjeres som besøkere i regi av Røde Kors.

Sist redigert torsdag, 27 februar 2014 20:34

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden