Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen

Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen
   
Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen ||| Foto: |||

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million kroner, er samlet inn av brødrene over hele landet. Overrekkelsen vil finne sted ved en senere anledning.

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en liten selvstendig forening som drives av frivillige foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Arbeidet finansieres kun gjennom gaver fra enkeltmennesker og bedrifter.

Familiesentre 

Barnekreftforeningen har startet arbeidet med et prosjekt som i løpet de neste årene skal føre til at det etableres Familiesentre i nærheten av de fire regionsykehusene som i dag gir et behandlingstilbud til barn som er rammet av kreft. Disse sentrene skal være et supplement til det tilbudet som sykehusene gir.
Når et barn får kreft rammes hele familien. Hverdagen blir snudd opp ned, redde foreldre må innrette seg etter behandling og sette livene sine på vent, og søsken blir ofte satt i andre rekke. På familiesentrene skal hele familien kunne bo og oppholde seg mens barnet får behandling. Besteforeldre kan komme på besøk. Man kan treffe andre familier i samme situasjon. Det vil legges til rette for de gode øyeblikkene i hverdagen.
Senteret skal være et sted der alle familier kan få veiledning og støtte, både mens barnet er til behandling og etter at man har kommet hjem til hverdagen. Man skal kunne ta kontakt for gode råd og veiledning fra barnekreftkoordinator, psykolog, jurister og andre som kan gi støtte. I 2021 ønsker foreningen å starte etableringen av ett slikt familiesenter ved Rikshospitalet.

Kreft hos barn

Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom i Norge. Totaloverlevelsen av barnekreft i Norge er cirka 85 prosent.
De vanligste kreftformene hos barn er blodkreft, hjernekreft, lymfekreft og benkreft.

Så lenge det finnes barn og ungdom som dør av kreft eller som får et vanskelig liv etter kreftbehandling, er forskning nødvendig. Barnekreftforeningen er den største aktøren i Norge til å fremme forskning på barnekreft. Målet er at ingen barn skal dø av kreft, og ha et liv med god livskvalitet etter behandling.

Kriterier for tildelingen

Av kriteriene som er satt opp for tildeling er følgende:
• Er virksomheten rettet inn mot et særskilt behov, mot en nød i vårt samfunn, som vi som Orden gjerne vil bidra til å lindre?
• Er formålet ivaretatt av en tilnærmet landsdekkende virksomhet?
• Aktiviserer tiltaket frivillig innsats?
• Er det en virksomhet som ikke fullt ut er finansiert av det offentlige
• Baserer den seg på verdier som vi som orden gjenkjenner som våre egne og ønsker å identifiseres med?

Barnekreftforeningen tilfredsstiller alle disse punktene. Organisasjonen er landsdekkende og drives av foreldre som har, eller har hatt barn med kreft. De bidrar i å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud. Foreningen støtter og tilrettelegger forholdene for familiene og driver informasjonsvirksomhet omkring sykdommen. Medlemmene får også tilbud om kontakt med en likeperson, en voksen med kreftrammet barn, eller en ungdom eller voksen som selv er behandlet for barnekreft. Det arrangeres også feriesamlinger i alle landsdeler for familier med et barn som er under kreftbehandling.
Juridisk hjelp er også endel av medlemstilbudet.

Mer informasjon om Barnekreftforeningen finner du på hjemmesiden, samt på Facebook og Instagram.

Tidligere mottakere av fellesgaven

2016 Landsgruppen av helsesøstre NSF – 1 mill
2017 For fangers pårørende – 1 mill
2018 Sykehusklovnene – 1 mill
2019 Foreningen for Barnepalliasjon – 1 mill
2020 Mental Helse Ungdom – 1 mill

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden