Fellesgaven overrakt til Veteranforbundet SIOPS

Fellesgaven overrakt til Veteranforbundet SIOPS
  Ole Johnny Vestad
Fellesgaven overrakt til Veteranforbundet SIOPS Foto: Ole Johnny Vestad

Ved en høytidelighet i Oslo 15. januar fikk Veteranforbundet SIOPS (skadde i internasjonale operasjoner) overrakt Den Norske Frimurerordenens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn i samtlige frimurerloger i Norge.

Veteranforbundet SIOPS er en interesse- og medlemsorganisasjon som siden 2006 har arbeidet for å bedre skadde veteraners kår både økonomisk, helsemessig og sosialt. Veteranforbundet har kunnskap og erfaring om de utfordringer som møter veteraner som er skadd etter internasjonale operasjoner.

«Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har fulgt opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til Veteranforbundets landsdekkende arbeid for kameratstøtte, pårørendearbeid og familietilbud,» sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

«Vi er overveldet og meget takknemlig over at frimurerne i Norge vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utvikling av vårt landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid på 14 forskjellige steder over hele Norge. Vi arbeider med skolering innen mange felt og med koordinert erfaringsutveksling,» sier Heidi Hovland Bergfald, daglig leder i Veteranforbundet SIOPS.

For ytterligere informasjon kontakt:

Anders Grindaker, Veteranforbundet SIOPS - 932 87 239 eller

Helge Qvigstad, Pressetalsmann Den Norske Frimurerorden – 913 55 8 55 eller

Sist redigert tirsdag, 14 april 2015 20:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden