Fellesgaven til Fransiskushjelpen

Fellesgaven til  Fransiskushjelpen
   
Fellesgaven til  Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen har mottatt Den Norske Frimurerordens årlige fellesgave på en million kroner. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurer over hele landet.

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon, stiftet i 1956, knyttet til Fransiskanerorden i den katolske kirke med hovedmål å vise nestekjærlighet i Frans av Assisis ånd. De arbeider med å være tilstede for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Familiehjelperen, som er en avdeling innen Fransiskushjelpen, tilbyr hjelp og støtte til barn og unge som er pårørende av foreldre eller omsorgspersoner, som har en kreftdiagnose eller annen alvorlig somatisk sykdom. De bidrar med å opprettholde rutiner og hverdagsaktiviteter idet som for mange familier er en meget vanskelig livssituasjon. Eksempler på dette kan være henting i barnehage og skole, leksehjelp, matlaging, lek og aktiviteter med barna, avlastning og barnepass. Familiehjelpen er basert på frivillighet, og det er et gratis tilbud for alle uansett livssyn.

- Det er en kjensgjerning at mange barn og unge ikke alltid blir fanget opp av det offisielle hjelpeapparat når sykdom rammer foreldre eller omsorgspersoner. Den Norske Frimurerorden er derfor glad for at årets fellesgave til Familiehjelperen skal gå til å videreutvikle tilbudet over større deler av landet,» sa Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

- Vi er utrolig takknemlig for denne gaven fra Den Norske Frimurerorden. Dette vil bidra til at vi får muligheten til å gjøre Familiehjelperen mer synlig og videreutvikle tilbudet, bistå flere familier og ikke minst bidra til at barn og unge som lever med alvorlig sykdom tett på livet får en så trygg og forutsigbar hverdag som mulig. Vi ønsker å spre erfaringene fra Familiehjelperen slik at større deler av landet kan dra nytte av dette verdifulle tilbudet. Familiehjelperen er opptatt av å være med å bidra til at det skapes trygge og gode miljøer for barn og ungdom, hvor de får mulighet for å bli sett og hørt og speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive opplevelser, sa Christine Mathisen, koordinator for Familiehjelperen.

Sist redigert onsdag, 16 desember 2015 12:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden