Fellesgaven tildelt Kirkens Bymisjon

Fellesgaven tildelt Kirkens Bymisjon
   
Fellesgaven tildelt Kirkens Bymisjon

Ordenens fellesgave for 2012 er tildelt Kirkens Bymisjon. Gaven skal benyttes til Kirkens Bymisjons aktiviteter for de mest trengende i vårt land.

Kirkens Bymisjon består i dag av et nettverk av diakonale stiftelser over store deler av landet, og driver utstrakt virksomhet blant vanskeligstilte mennesker.

Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester Tore Evensen til Assisterende Generalsekretær Johannes Heggland under et arrangement i Stamhuset 28. februar. I sin tale til mottakerne la Ordenens Administrator Per-Otto Gullaksen vekt på Kirkens Bymisjon verdisyn og deres arbeide for alle mennesker med problemer.

«Den Norske Frimurerordens fellesgave er, som navnet tilsier, en felles gave fra alle landets frimurerloger. Den samles inn på logemøter over hele landet. Derfor har gaven gjerne blitt gitt til en landsdekkende virksomhet. Det er en av grunnene til at vi har ønsket at Fellesgaven 2012 skal fordeles på de ulike Bymisjonsstiftelsene som finnes rundt om i mange av landets byer» innledet Gullaksen.

Les hele Gullaksens tale her

Les Kirkens Bymisjons omtale av gaven her

img 4582-001

Sist redigert søndag, 20 oktober 2013 17:21

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden