Frimurerordenen støtter årets TV aksjon

Frimurerordenen støtter årets TV aksjon
Den Norske Frimurerorden har i dag bidratt med kr. 100.000 av innsamlede midler til TV-aksjonen. Rent vann er en grunnleggende forutsetning for liv og helse. Mennesker som mangler rent vann er i sannhet nødlidende.

Ordenen takker alle brødre for deres bidrag ved hvert eneste logemøte, slik at vi er istand til å gi en gave som monner!
 
Bjørn O. Bergholtz
Ordenens Administrator
Sist redigert søndag, 04 januar 2015 16:00