Frimurerordenen støtter årets TV aksjon

Frimurerordenen støtter årets TV aksjon
   
Frimurerordenen støtter årets TV aksjon
Den Norske Frimurerorden har i dag bidratt med kr. 100.000 av innsamlede midler til TV-aksjonen. Rent vann er en grunnleggende forutsetning for liv og helse. Mennesker som mangler rent vann er i sannhet nødlidende.

Ordenen takker alle brødre for deres bidrag ved hvert eneste logemøte, slik at vi er istand til å gi en gave som monner!
 
Bjørn O. Bergholtz
Ordenens Administrator
Sist redigert søndag, 04 januar 2015 17:00

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden