Hjelp for de nødlidende i Ukraina

Hjelp for de nødlidende i Ukraina
   
Hjelp for de nødlidende i Ukraina ||| Foto: |||

Kjære alle brødre,

Siste ukes hendelser i Ukraina trodde vi ikke var mulig. Det ukrainske folk står foran meget krevende tider og vi ser en begynnende humanitær katastrofe med et omfang vi bare kan ane.

Det vil være stort behov for hjelp og bistand både på kort og lang sikt.

Jeg har derfor i dag besluttet at Den Norske Frimurerorden bidrar med kr 500 000,- til hjelp for de nødlidende i Ukraina.

Jeg ønsker at bidraget snarest skal gis gjennom en hjelpeorganisasjon og valget har falt på Norges Røde Kors. De driver nødhjelpsarbeid direkte i Ukraina.

Bidraget på 500 000,- kommer fra velgjørenhetsmidler som er samlet inn fra dere alle. Det er viktig at nødhjelpsarbeidet kommer raskt i gang og derfor bruker vi nå av det som til vanlig danner grunnlaget for Fellesgaven.

Jeg håper og tror at dere alle er enig i beslutningen. Jeg håper også at dere alle vil bidra med økonomisk støtte til bidraget som vi nå gir.

Det gjør dere enklest ved innbetaling til:

Den Norske Frimurerorden

  • Kontonummer: 5005.66.26309
  • VIPPS kan brukes, sendes til 101914

Skulle vi klare å samle inn mer enn det som nå gis, så vil selvsagt alt dette også gå uavkortet til de nødlidende i Ukraina.

De enkelte loger bør også bidra aktivt.

Det er nå vi skal vise velgjørenhet i praksis – gi så det monner.

Oslo 1. mars 2022

Ragnar Tollefsen
Ordenens Stormester

Sist redigert tirsdag, 12 april 2022 12:55

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden