Ordenens fellesgave for 2016

Ordenens fellesgave for 2016
   
Ordenens fellesgave for 2016 || Foto: ||

Ordenens Stormester har besluttet at Ordenens fellesgave 2016 skal gis til Landsgruppen av helsesøstre, Norges Sykepleierforbund. Fellesgaven er øremerket deres arbeid for å forebygge vold mot barn i første leveår.

I samsvar med Forskrift nr 17/2016 om innsamlinger og velgjørenhet skal innsamling til fellesgaven foretas i alle loger, broderforeninger og frimurergrupper i det første møtet i laveste grad efter 1. november. Ordenen ber om at dette gjennomføres, og at ovenstående tekst oppleses på de siste to-tre møtene før innsamlingen

Undersøkelser har vist at 20 % av norske ungdommer har opplevd fysisk vold fra minst en forelder i oppveksten. 13 % har opplevd psykisk vold. 5 spedbarn dør av ”shaken baby syndrome” hvert år. Barna har selv ikke mulighet for å varsle om de overgrep de utsettes for.

Helsedirektoratet har pålagt helsestasjonene å vektlegge vold mot barn. Temaet skal tas opp ved konsultasjoner i barnets første leveår. Helsestasjonen er den eneste offentlige instans som systematisk observerer barnets utvikling. Helsesøstrene møter alle foreldre, men føler at det er vanskelig å ta opp temaet vold.

Landsgruppen av helsesøstre ønsker å gjøre helsesøstrene tryggere i denne rollen. Fellesgaven skal bl.a. brukes til å utarbeide materiell til bruk i helsestasjonen for å forebygge vold og overgrep mot barn under 1 år. Et pilotprosjekt skal gjennomføres i en eller to kommuner. Prosjektet skal startes opp våren 2017, og evalueres 2018/2019.

Velgjørenhetsdirektoriet ber brødrene å slutte helhjertet opp om innsamlingen til dette viktige formålet 

Sist redigert mandag, 14 november 2016 14:04

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden