Ordenens Stormesters tale ved utdeling av Ordenens Fellesgave 6. desember 2016

Velkommen til Den Norske Frimurerordens Stamhus og til utdeling av Fellesgaven for 2016.

DNFO er en selvstendig orden som på kristen grunn arbeider for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet

I alle logemøter samles det inn penger til humanitære formål. En del av disse innsamlede midlene formidler vi hvert år i form av en felles gave.

Landsgruppen av helsesøstre NSF ble valgt i år, og vi er glade for å ønske dere som representerer denne uegennyttige og ideelle organisasjonen velkomne til denne sammenkomsten. Vi er hvert år opptatt av å finne et formål som er båret av verdier som vi kjenner slektskap med og gjerne vil støtte. Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år.

Det er en stor glede for meg å overrekke Fellesgaven 2016 på 1 million kroner til Landsgruppen av helsesøstre NSF. Vi ønsker dere lykke til i det viktige arbeidet dere står midt oppe i.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden