Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik

Ett uppslagsverk över frimureriska tonsättare.
Verksamma i England, Frankrike, Tyskland, Wien och i de Skandinaviska länderna samt över frimurerisk musikk.
Skriften är utgiven av Svenska Frimurare Ordens Forskningsloge Carl Friedrich Eckleff i Uppsala.

Den svenske forskningslogen Carl Friedrich Eckleff ble innviet i november 1997. Logen har fra starten og frem til i dag, vært aktiv på mange områder. Særlig nå det gjelder bokutgivelser, kan den vise til et fyldig og imponerende arbeid. I 2010, kom både boken om ”Hertig Carl och det svenska frimureriet” og jubileumsboken ”Det svenska frimureriet under 275 år”.


Går vi fem år tilbake i 2006, presenterte forskningslogen et nærmest unikt musikkverk, ”Frimureriska tonsättare och frimurerisk musikk”, et interessant historieverk og et godt oppslagsverk for frimurerisk musikk. Både forlaget og redaksjonskomiteen, hadde nok feilberegnet interessefeltet, for opplaget ble forholdsvis fort utsolgt. Det gledelige er at bokverket nå er kommet i nytt opplag. Derfor denne noe sene anmeldelsen av en bok, som ble utgitt for fem år siden.

Boka innledes med et hovedkapitel over det redaktørene kaller ”De Nio Mästarna”. En internasjonal samling av kjente komponister, inkludert en svenske og en finne. Videre finner vi oversikter over frimurerkomponister med biografier fra England, Frankrike, Tyskland og Wien, samt fra alle de fem nordiske land. I tillegg er der bilderegister og personregister. Boka innfrir også alle krav med tanke på kildehenvisninger, litteraturfortegnelser, prosjektgruppe og medarbeidere.

Et smakfullt, informativt og omfattende oppslagsverk. Et musikkleksikon som kan anbefales alle som har interesse for musikk, men særlig de som er interessert i frimurerisk musikk.

Det er grunn til, selv på etterskudd, å gratulere prosjektleder Lars Ysander og hans medarbeidere. Bokverket er et viktig tilskudd til den nordiske samling av frimurerisk forskningslitteratur, et kildemateriale som bør finnes i alle norske frimurerbiblioteker.

Boken kan bestilles fra: CFE i Uppsala, Kungsängsgatan 17-19, 753 22 Uppsala, Sverige, ved Gunnar Johansson.

 

Sist redigert mandag, 13 februar 2012 23:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden