Perler fra Ordenens sangskattekammer

Dag Kristoffersen
Dag Kristoffersen hentet fra www.secondhandsongs.com/artist/120509/all
Dag Kristoffersen||| Dag Kristoffersen||| Foto: hentet fra www.secondhandsongs.com/artist/120509/all|||

Fra tid til annen har logenes sangere eller organister blitt inspirert; og derigjennom - til glede for brødrene - bidratt til fornying av sangtradisjonen i 'vår Orden':
- enten med nye komposisjoner - eller med nye; ofte frimurerisk inspirerte tekster.
Nedenfor har vår forfatter skrevet en frimurerisk inspirert tekst til en allerede kjent melodi.

Av Nils Arne Christensen

Orkestermusikeren og komponisten Hugo Gyldmarks lyriske stykke "Ave Maria" har gjennom tiden vært til stor glede for mange musikkinteresserte med sans for høytidelig og sakral musikk. Den vakre melodien har også inspirert frimurer poeten Dag Kristoffersen til å forfatte vårt aktuelle dikt "Fjernt i det høye".

Før jeg introduserer 'dagens dikt' - vil jeg gjerne si noe generelt om 'Ave Maria - tekster'. Men først og fremst er det naturlig å presentere den danske komponisten - samt den norske lyrikeren; frimureren: Dag Kristoffersen (1904 -1986). Han var 'Olav Kyrre til den gyldne Kjæde' sin forrige 1.organist (1953-1986). Han var rikt kunstnerisk begavet som både pianist og dirigent; arrangør og komponist: 'Kyrre's organist har varig beriket det musikalske mangfold i 'Ordenen' - så vel musikalsk som lyrisk verbalt.

I sitt daglige virke var Dag Kristoffersen klaverpedagog på 'Barrat Dues Musikk Institutt' i Oslo. - Han dirigerte flere kor over lengre tid: Det kristne KFUM koret "Sela"; "Oslo Håndverker Sangforenig" og "Det Norske Sjømannskor". 'Sjømannskoret' deltok ofte i Erik Bye's sjømannsprogrammer på TV - under Kristoffersens trygge direksjon og ledelse.

Pianisten Kristoffersen arrangerte og komponerte både for kor og solosang. - I 1963 vant han 'Norsk Melodi Grand Prix' - med komposisjonen "Solhverv". Men det ble siste plass i årets "Eurovisjon Song Contest". - I 1969 kom han på norsk femteplass; med melodien til "Sangen om den flyvende Hollender", som da - fremført av barytonsangeren Per Müller - ble en stor nasjonal suksess. - Komponisten Dag Kristoffersen har slik sett markert seg musikalsk - ikke bare i hovedstaden og Den Norske Frimurerorden; men også på nasjonalt nivå.

I loge sammenheng har han - i tillegg til å fungere som 'Kyrre's organist i over 30 år - også
i en årrekke dirigert det såkalte 'Kyrre koret' - senere kalt "Polarstjerne koret". - I 1974 komponerte han ferdig "Kantate til Olav Kyrres 90 års Jubileum" for orgel, barytonsolo og mannskor. Kor satsen ble innstudert av Logens daværende vikarierende organist. Og komponisten urfremførte kantaten på 'Kyrre's Høytidsdag i september samme år. - I tillegg til sin musikalsk kunstneriske kompetanse; har han også - som nevnt - markert seg med sin verbal- poetiske habilitet.

Lyrikeren Kristoffersen har over tid forfattet flere frimurerisk inspirerte tekster. Eksempelvis hans alternative tekst: "Dagen er endt", til Evert Taubes kjente 'Nocturne' ("Sov på min arm").
- 'Kyrre's tidligere organist har også forfattet teksten til 'Polarstjerne logenes' 2. grads sang. -

Kristoffersens aktuelle lyriske tekst: "Fjernt i det høye" - er da altså rytmisk og melodisk inspirert av; og blitt formet i lys av Hugo Gyldmarks musikk - til den kjente danske sangen "Ave Maria"(1949). Sangens opprinnelige tekst begynner med: "Hjertet må banke, salige tanke" - slik den fremtrer i Otto Nilsens oversettelse. Denne teksten er helt forskjellig fra 'den vanlige' 'Ave Maria'- teksten - og er egentlig en kjærlighetsvise; som ble forfattet av den danske lyrikeren Kay Rostgaard - Frøhne. Visen var opprinnelig tilrettelagt for et 'Hørespill' for dansk radio.

En annen spesiell 'Ave Maria'- tekst er Franz Schuberts tyske tekst: "Ave Maria, Jungfrau mild …". Dens egentlige tittel var: "Hymne an die Jungfrau". Den var et av seks lyriske stykker fra Walter Scotts (1771-1832) sangsyklus: "Fräulein vom See" fra 1825.
Bach Gounod sin 'Ave Maria'; benytter utelukkende den tradisjonelle latinske teksten; som begynner med erkeengelen Gabriels hilsen til Maria - med budskap om Jesu fødsel og inkarnasjon: "Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus, ..."("Hellige Maria, Guds mor: be for oss syndere; nå og i vår dødstime, Amen.")

Orkesterlederen; komponisten av denne 'Ave Maria' - Hugo Gyldmark (1899-1971) - var egentlig født Nielsen. Han var sønn av revyforfatteren, komikeren og skuespilleren Oskar Peter Nielsen (1858 - 1926). Gyldmarks far medvirket forøvrig i en rekke dansk produserte stumfilmer i perioden 1910-1920.

Unge Hugo Gyldmark spilte cello. Og allerede som 15 åring ble han engasjert som orkester-musiker i Nakskov i Danmark. Senere dannet han; sammen med to brødre: 'Gyldmark-trioen' I København spilte trioen bl.a. på stumfilm fremvisninger. - Sannsynligvis spilte de til og med på fremvisning av flere av de filmene som faren hadde medvirket i.

I tillegg til å være utøvende musiker - begynte etter hvert Gyldmark også å komponere. Som 50 - åring skrev han således musikk til det nevnte kjærlighets diktet: 'Ave Maria' av sin lyriske landsmann
- Senere ble da den norske frimurerpoeten Kristoffersen verbalt inspirert av den danske musikeren Gyldmarks lette og luftige komposisjon - og forfattet følgende vakre frimureriske tekst:

"Fjernt i det høye"
av Dag Kristoffersen

Fjernt i det Høye vokter et Øye, på dine steg over løftenes bro
Hellige tanke, hjelp meg å sanke - visdom og kraft gjennom nåde og tro
Hjelp meg å finne sannhetens krav - legg du min kurs på bølgende Hav
Måtte mitt øre lytte og høre - toner om brorskap og glede det ja.

Kom la oss bygge, verne og trygge - samværets adel på klippefast grunn
Sjelen får hvile, hjertet kan smile - under vår himmel i andaktens stund
Knel ved et alter be mot en sol - offerets budskap blir et symbol
Alt hva vi tenker, føler og skjenker - er som refleks fra den øverste Stol.

 

Artikkelen er tidligere publisert i Frimurerbladet 02-2022

Sist redigert lørdag, 01 april 2023 13:10

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden