Behov for nye medarbeidere i Intendanturet, Stamhuset, Nedre Vollgt 19

Ordenens Intendanturtjeneste har behov for 2 nye medarbeidere. Det er ledige stillinger fordi noen av våre medarbeidere går av for aldersgrensen eller har uttjent sin tid nå ved årsskiftet. Vi trenger snarest nye krefter for opplæring, slik at de kan være klare for selvstendig arbeid på nyåret 2019.

Vi søker brødre som har anledning til å benytte 2-3 dager i uken fra kl 10:00 til 14:00 (fredag holdes stengt). I perioden som logene har sin sommerferie er kontoret stengt.

Intendanturet er den avdelingen i Ordenen som sammen med andre utvikler, kjøper inn, lagrer og selger prydelser og annet rituelt utstyr til alle loger og frimurerbrødre i Norge.

Arbeidsoppgavene er å jobbe fysisk med pakking og utsending av varer. Avhengig av kunnskaper og erfaring kan det være naturlig at også våre nye brødre kan ta imot henvendelser fra kundene, svare på e-poster og være behjelpelig med tilpasninger og reparasjoner av prydelser og utstyr. De bør bo i eller nært Oslo.

Våre medarbeidere må ha minst VIII-grad. Vi kan ta inn brødre til opplæring med VII-grad dersom de raskt kan forfremmes til VIII-grad.

Intendanturet har ingen lønn å tilby, men en kantineordning og et trivelig miljø blant brødre som jobber for at logebrødrene i hele Norge kan få den servicen de har behov for.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt:

Helge Eriksen, Intendant Landslogen (tlf: 90044255), eller: Bernt Nissen, , (tlf: 91580571).

Skriftlig søknad sendes til e-post adressen: innen 30. september.

Sist redigert fredag, 14 september 2018 22:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden