Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

||| ||| Foto: |||

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret. 

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31, 32,32N, 36E, 54, 70, 81, 81N, 83 og 83N.

 

Sist redigert onsdag, 20 mars 2019 20:01