Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret
   
||| ||| Foto: |||

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret. 

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31, 32,32N, 36E, 54, 70, 81, 81N, 83 og 83N.

 

Sist redigert onsdag, 20 mars 2019 20:01

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden