Henvendelse vedrørende medlemsskap i Den Norske Frimurerorden

Kriterier for å bli medlem:

  • Du må ha fylt 21 år.
  • Du må ha to faddere
  • Du må kunne gi din tilslutning til den kristne tro
  • God vandel
  • Ordnet økonomi
  • Ordenen tar bare opp menn

For utdypende informasjon om hvert enkelt punkt, se siden om medlemskap.

Den Norske Frimurerorden tar kun opp menn som medlemmer. Det finnes imidlertid flere ordensselskap for kvinner. En av dem er Maria-ordenen, som vi har et godt og langvarig samarbeid med. Besøk Maria-Ordenen i Norge

For øvrig forholder Den Norske Frimurerorden seg til juridisk kjønn.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden