Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening Nr. 801

Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2023

Møtested: Vestfold 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 19 GHK
Februar 27 ø
Mars ø
April 19 
Mai D 23 ø
August 23 ø
September 27 ø
Oktober
November ø
Desember

Møtene begynner: kl. Kl. 18.30. Høytidsdagen kl.18.00.

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik- Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2 A
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 253, 3251 Larvik Telefon: 33078330 E-post:

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik - Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2a
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 46509747
Ordførende Broder 97681343
Sekretær 90059125

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden