Conrad Clausen

Conrad Clausen
   
|| || Foto: ||

Conrad Clausen, også benevnt Conrad Clauson (født 1754, død 1785) var en jernverkseier overtok Bærums Verk i 1773 og drev dette fram til sin død. Clausen overtok verket etter et interesseselskap som hadde kjøpt dette av arvingene etter Anna Vogt Krefting som døde i 1766. Dette interesseselskapet drev verket fram til Clausen overtok.

Clausen var sønn av Fredrich Clausen (1719-1773) og Eleonore Leuch (1738-1786), datter av trelasthandler Niels Leuch (1700–1760).

Tiden under Clausens ledelse var den viktigste i verkets historie. Clausen var bare 18 år da han overtok verket, men hadde fått god utdannelse fra England. Clausen la om driften slik at masovnen kunne brenne hele året, noe som var en stor vinning. Tidligere ble den blåst ned når det ikke var vann nok i Lomma. Han prøvde også ut nye produksjonsmetoder for å bedre jernkvaliteteten og utvidet verket med Fossum Jernverk. Fra Peder Anker på Bogstad leide han kullrett i Bogstads skoger, og Peder Anker lot ham legge kai og lagerbygninger på Vækerø.

Beregninger viser at en tredjedel av befolkningen i Asker og Bærum på denne tiden var involvert i og avhengig av driften ved Bærums Verk. Den mest arbeidskrevende operasjonen var trekullproduksjon. Ca 200 miler i området leverte trekull til Bærums Verk, et arbeid som involverte svært mange til vedhugging, fremkjøring, reising av milene og transport av kull. 30 bønder transporterte årlig 4000 tønner malm mellom Sandvika og Bærums Verk. I 1785 var 250 familier direkte knyttet til verket. Omkring år 1800 ble det årlig produsert ca. 9000 tonn jern ved de 17 jernverkene i Norge, hvorav 400 tonn kom fra Bærums Verk.

Han laget en ny og bedre Verksskole, som var påbegynt i Anna Vogt Kreftings tid, og han ansatte fast skoleholder i 1773. Conrad Clausen døde ung, bare 31 år gammel, og hans enke drev verket videre i noen år før det i 1791 ble solgt til Peder Anker, eier av Bogstad.

Da Conrad Clausen døde bare 31 år gammel, kjøpte Peder Anker verket av hans enke.

Conrad Clausons vei på Rykkinn er oppkalt etter ham.

Sist redigert mandag, 06 november 2017 20:53

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden