Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

||| ||| |||

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du kan etter omleggingen fortsatt logge på med ditt matrikkelnummer, men i tillegg vil du også kunne bruke din registrerte e-postadresse eller mobilnummer for å logge på.

Du oppretter passord på nytt ved første gangs pålogging etter endringen. Bakgrunnen for dette er at vi endrer hele måten brukernavn og passord håndteres på slik at dette blir lagret på en langt sikrere måte enn tidligere. Merk at det er krav til lengde og komplekse passord. 

Den nye løsningen benytter seg på samme måte som tidligere av e-post for å sende link til opprettelse av passord og mobilnummeret ditt for to-faktor påloggingen det er derfor viktig at du melder fra til din loge dersom det er endringer i forhold til disse opplysningene, eventuelt at du vedlikeholder disse på MinSide.

For ytteligere beskrivelse av løsningen, se Frimurerbladet nummer 4 - 2018 side 34-35. Link til bladet her.

Sist redigert onsdag, 09 januar 2019 20:28