St. Andreaslogen Akershus Nr. 406

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 IV/V grad VI grad
Januar KC - 14  - 21  - 28 
Februar BURNS - 11  - 25 DGH
Mars S - 11  - 25 
April S - - 15  - 29  S
September - 16 DF - 23  18 
Oktober MåLTIDSLOGE - 14 S - 21 S - 28 D
November 11  - 18  - 25 ARø 13 D
Desember - - 16 AMø 11 

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

 • 23.01.19, kl. 18:30: Kollegiemøte, 1. menn
 • 29.01.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Andreaslogen Kronen med eget embedsverk
 • 02.02.19, kl. 14:00: Burns Supper
 • 05.03.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Andreaslogen Oppland med eget embedsverk
 • 07.10.19, kl. 18:30: Måltidsloge
 • 14.10.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Kronen besøker St. Andreaslogen Akershus med eget embedsverk
 • 16.10.19, kl. 17:00: Kollegiemøte, 1.menn kl 17:00. Øvrige embedsmenn kl 18:30.
 • 24.10.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere
 • 04.11.19, kl. 18:30: Minneloge
 • 09.11.19, kl. 10:00: Andreasseminar: Ansvar St. Andreaslogen Oscar t.d.flammende Stjerne
 • 22.11.19, kl. 18:30: St. Andreaslogen Akershus besøker St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Roser
 • 25.11.19, kl. 18:00: Andreasdag: Ansvarlig St. Andreaslogen Akershus

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506, Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479502 Fax: 22479574 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98877018
Ordførende Mester 90034413
Sekretær 41535846

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.