St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen||| Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017. Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen||| Foto: |||||

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i Arendal og Orion i Kristiansand.

Logen har fine og hensiktsmessige lokaler i Kristiansand. De pusses opp og forskjønnes til stadighet av ivrige brødre. Embedsmenn og vikarer kommer fra de tre Johanneslogene. Ordførende Mester er Egil Pedersen fra Fraternitas, Deputert Mester Karl R. Forwald fra Orion og Delegerte Mestere Tore Jan Clausen og Jørn Kildedal fra Orion.
50-års-jubileet ble feiret den 11. september 2020 der Ordførende Mester Egil Pedersen hadde invitert til en enkel lunsj og samling av dagens førstemenn og noen få andre gjester. En forsamling som ikke var større enn at de tilfredsstilte kravene til å kunne holde den foreskrevne avstand som var regelen da.
Det var ikke de høye kandelabre og den blinkende galla som dominerte ved markeringen. Ikke desto mindre ble det et intimt og vel regissert møte med minnene om etablering av Andreaslogen og takk til de som både tidligere, men ikke minst i de senere år har gjort betydelig innsats for Andreaslogen. Brødrene Jan Torkelsen og Runar Aanensen ble takket spesielt og tildelt Andreaslogen Agders Honnørtegn. En jubileumsbok er utgitt ved 50-års-jubileet. Tor Mathisen ble hedret som en av stifterne og logens første Ceremonimester.
Som hos alle loger i landet er det på nyåret 2021 også møtestopp for St. Andreaslogen Agder på grunn av Corona-krisen.
«Vi hadde planlagt 7 møter i første halvdel av 2021», sier Ordførende Mester Egil Pedersen. «Herunder ett i april med årsberetning. Alle disse møtene blir nok kansellert, men vi er klare så snart det blir mulig å ha møter igjen».


Februar 2021
Svein Jordahl

Sist redigert fredag, 19 februar 2021 15:45