Historien om St. Andreaslogen Bjørgvin

Historien om St. Andreaslogen Bjørgvin
   
||| ||| |||

«Det å bli til den du egentlig er, og å vokse til det medmennesket du har mulighet for å kunne bli, - det er livets egentlige mål.» 

Disse ordene fra den store Skotske dikter og frimurer, - Robert Louis Stevenson, kan være en god ramme for vårt arbeid i St. Andreaslogen Bjørgvin.  

I 2022 feiret Bjørgvin sin 125. høytidsdag. 

I løpet av noen hektiske uker i August 1897, midt i den tøffeste tiden for den Svensk-Norske union, ble vår loges kapitulasjonsakt signert av Stormesteren, - Oscar II av Sverige. Til tross for at Norge førte det som ble omtalt som «knyttneve»-politikk og at Sveriges konge og vår Stormester truet Norge med krig, ble kapitulasjonsakten undertegnet om bord i kong Oscar II’s kongelige yacht, Drott, den 3. august. Installasjonen fant sted i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges lokaler i Kaigaten 4, den 28. august 1897. Blant stifterne finner vi navn som Blytt, Kielland og Gundersen som alle er familier med aktive etterfølgere i vårt lokale logemiljø, - nå 125 år senere.

St. Andreaslogen Bjørgvin har gjennomlevd to verdenskriger med tallrike eksempler på modige og standhaftige brødre, som medførte store innhugg i medlemsmassen. Men likevel har mange kloke og fremsynte brødre og ledere gjort Bjørgvin til det den er i dag. Bjørgvin er en loge med lange tradisjoner, men fremdeles en vital og flott loge som kan se lyst på fremtiden.

Endring er selve grunnlaget i vårt frimureriske virke, i vår kamp i det godes tjeneste. Derfor er vi alltid like aktuell.

Å være relevant, er Bjørgvins ledestjerne, og relevans handler om å kunne fornye seg, og om å involvere nye krefter, at brødre føler engasjement og at logen skal gi verdi for den enkelte. Det skal være godt å tilhøre vårt broderskap og det skal være nyttig for den enkeltes utvikling som medmenneske. 

En inspirerende, utfordrende og lærerik oase. Et sosialt inkluderende broderskap, et fristed hvor alle brødre skal føle seg velkommen og hvor latter og alvor går hånd i hånd.

Det er gledelig å se at brødrene stiller opp om våre logemøter, og trives i Bjørgvin, - for da er vi relevant. 

Sist redigert torsdag, 29 februar 2024 16:46

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden