Bjørgvins Ordførende Mestere

Bjørgvins Ordførende Mestere
   
||| ||| |||

St. Andreaslogen Bjørgvin ble innviet den 28. august1897 i Bergen. Grunnleggelsen fant sted etter søknad av 19. november1896 og Kapitulasjonsakten til broderforeningen er datert 3. august1897.

Logen var ved grunnleggelsen underlagt Den Norske Store Landsloge. Den 18. september1925 ble den underlagt Bergens Provincialloge. Historien om Bjørgvin kan du også finne mye om ved å kontakte kunnskapssenteret.

Logens valgspråk er: Ret og Sandhet.

Nedenfor følger en historisk oversikt over logens Ordførende Mestere

 

Sist redigert torsdag, 29 februar 2024 16:35

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden