Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Skansen

Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Skansen
  Øivind Benjaminsen
||| ||| Øivind Benjaminsen|||

3. mai 2023 ble broder Frank Ditlefsen innsatt som St. Andreaslogen Skansen 8. Ordførende Mester

Godt over 50 brødre hadde den 3. mai tatt turen til kveldens installasjon av nye Ordførende Mester i 411 St. Andreaslogen Skansen. Broder Frank Ditlefsen ble på en høytidelig og erverdig måte innsatt av installasjonsforretter Per Trygve Kongsnes. Tilstede denne kvelden var også SMP Frode Olsbø. Den nye Ordførende Mester la vekt på i sin tiltredelsestale, det gode samarbeidet i kollegiet, og videreføringen av Skansen skal være et trivelig sted å møtes. Det ble også under taffelet påpekt at tradisjonen med at Skansen er Tromsølogene sin fiskeloge, ikke skal rokkes ved. 

Vi ønsker Frank Ditlefsen tilykke med sitt nye embede og sitt nye kall. 

 

 

Sist redigert tirsdag, 16 mai 2023 17:23

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden