Det gror i Vesterålen

Frimureriet i Tromsø Provins skyter stadig nye knopper, så også denne våren. 22. mai var det dekket for innvielse av St. Andreasloge nr. 19, St. Michael til det Flammende sverd på Sortland. Dette har skjedd i rekordfart. Andragelsen ble sendt i februar 2009. Så nå må ingen komme å klage på sen saksbehandling i Ordenen, kommenterte O.S.M. i sin tale ved taffelet.

DSC4404

Ordenens Stormester, Provincial Mester og Ordførende Mester med kollegium og gjester.

22. mai opprant med strålende vær og presenterte dermed Vesterålen på sin mest fordelaktige måte. O.S.M. m/følge ble hentet på flyplassen og innlosjert på Kystvaktstasjonen på Sortland. Klokken 13.15 inviterte sjefen for KV NORD, Steve Olsen, til en nydelig lunsj for gjester og inviterte fra egen losje. Under lunsjen ble det overrakt en rekke gaver med tilhørende taler. Alle talerne berømmet særlig br. Dag Lockert for hans utrettelige og forbilledlige innsats som førte frem til denne dagen. Etter lunsjen ble deltakerne tatt med til auditoriet hvor Steve Olsen gav en interessant briefing om Kystvakten generelt og KV NORD spesielt. Det er enorme oppgaver Kystvakten er pålagt, og de ser ikke ut til å bli mindre. Deretter ble gjestene invitert til omvisning om bord i KV Andenes.

Kl 18.00 ble møtet åpnet av O.S.M. Ivar A. Skar som selv forestod både innvielsen og installasjonen av OM og logens embedsverk, et spesielt og høytidskapende rituale. Spesielt ved denne innvielsen var at på grunn av stor tilslutning av gjester og egne brødre, valgte man å bruke Johannessalen for å få plass til alle. Dermed tillot O.S.M. at også Johannesbrødrene fikk være med på innvielsen.

1000882
OSM, Ivar A. Skar, overrekkes en gave av Ordførende Mester Dag Lockert, mens Provincialmester Kåre-Bjørn Kongsnes bivåner.
 

Deretter ble det bedt til bords til et taffel der våre eminente kokker, med br. Birger i spissen, neste hadde overgått seg selv. Treretters taffel, med brassert reinsdyrstek som hovedrett, har vi ikke på hvert møte. Selv om mange taler var holdt ved lunsjen, ble det mange også ved taffelet. Vår nye OM holdt en svært godt gjennomført og gjennomarbeidet taffeltale, der han spesielt takket for den velvilje vårt andragende har blitt møtt med hele veien, og særlig fremhevet han vår Provinsialmester Kåre-Bjørns innsats. Han takket også spesielt br. Bjarne Stabel for hans støtte og hjelp med utformingen av våre lokaler, både i Johannesgradene og nå i Andreasgradene. O.S.M. kom i sin tale inn på betydningen av at flest mulig av brødrene får anledning til å delta i flest mulige grader, da dette er med på å styrke interessen for frimureriet. Hen fremhevet også at Andreasfrimureriet i seg selv er så krevende at det må oppleves og ikke bare leses. O.S.M. Ivar A. Skar var imponert over fremmøtet, som han mente gav et inntrykk av den sterke interessen for frimureriet i Tromsø Provins.

Provinsialmester Kåre-Bjørn Kongsnes berømmet i sin tale br. Dag for hans innsats og gratulerte brødrene i Vesterålen med et nytt arbeidsskift. Som den ambisiøse og motiverende person han er, så han også her fremover. Neste trinn, sa han, må være å bringe arbeidet i kapittelgradene til Vesterålen i en egnet form. Dette ble godt mottatt blant brødrene. Men først må vi befeste arbeidet i Andreasgradene.

Sist redigert søndag, 20 oktober 2013 14:11

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden