Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk hos «moderlogen» i Tromsø

Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk  hos «moderlogen» i Tromsø
   
||| ||| |||

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele embedsverket i Bodø Kapitel broderforening satte seg på flyet til Tromsø den 6. april for å besøke sin moderloge, som er Tromsø Provincialloge. Det sies at invitasjonen kan ha vært så gammel som 25 år! Men nå er altså bestillingen levert, og et IX grads møte ble avholdt denne dagen i Tromsø, etter det særegne broderforenings-ritualet. En helt ny opplevelse for brødrene!

Broderforeninger foretar som kjent ingen opptakelse eller innvielse til grader, men arbeider ene og alene med frimurerkunnskapen, - d.v.s. i møter hvor instruksjonsforedraget er det mest sentrale «programinnslag». Til Tromsø hadde broderforeningen med seg sin v.Taler, Ht.Oppl.br. Trond Hans Farner Kverno. Han er vidgjeten professor, kirkemann og komponist, med teologi, kirkehistorie, liturgikk og filosofi som spesiale. Og dessuten meget vel bevandret innenfor frimurerkunnskapen. Hans instruksjonsforedrag over et sentralt ritualtema knyttet til graden, holdt da også god «Kverno-standard», - til stor berikelse for tilhørerne.

Som aftenens Kantor fungerte Prov.logens 1. Kantor Ivar Harald Heide, som hadde tatt turen fra Harstad for denne spesielle anledningen.

Møtet ble ledet av Ordf.broder i Bodø Kapitel broderforening Kjell Krey Dagsloth, med bistand av et komplett embedsverk fra Bodø og med v.OB. Arne Hjermind som bisitter. Til sammen 15 brødre fra Bodø, blant disse også tidl. Ordf.br. Jan Holt. Til stede i møtet var Prov.M. Per Trygve Kongsnes, som jo er broderforeningens Ordf.Mester, samt bl.a. den tidl. Prov.M. og tidl. SM’s Statth. Kåre-Bjørn Kongsnes, og et godt antall Tromsø-brødre i tillegg.

Også sett fra den sosiale siden ble det et meget godt møte mellom embedsverket fra Bodø og Tromsø-brødrene. Ved taffelet, hvor det for øvrig ble servert nydelige svinekotletter, åpnet Prov.Mester Per Trygve Kongsnes sin taffeltale med et Gratulerer!

«Når jeg velger denne åpning, er det fordi det virkelig er historisk at Bodø Kapitel broderforening holder dette møtet i IX. grad utenfor Bodø, - og ikke minst at det skjer i Tromsø, hvor dette først kunne skje etter OSM’s særskilte godkjennelse. Da jeg spurte ham om en slik tillatelse, var det et klart Ja!»

«Broderforeningens møte er gjennomført, og dere har gitt oss brødre i Tromsø en fin opplevelse, - og kanskje også en større forståelse for graden», sa Prov.Mester.

«Det hører med til historien at selve ideen om dette møtet ikke er min. Den ble første gang fremmet av tidl. Prov.M. Kåre-Bjørn, og begge har vi vært enige om at dette ville være nyttig for graden. Nå er dette altså gjennomført, og med et opplevd resultat for oss, som har gjort ventetiden vel verd»! Prov.Mester rettet en spesiell takk til aftenens foredragsholder Trond Kverno for hans meget gode og innsiktsgivende instruksjon over et sentralt tema.

Brødrene fra Bodø takker på sin side «moderlogen» i Tromsø og brødrene der for meget god mottakelse, og ser ikke bort fra at besøket lar seg gjenta ved en senere anledning.

Sist redigert mandag, 23 april 2018 09:05

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden