Bodøs logebygg for fremtiden - endelig innflyttet og tatt i bruk!

Selv om den offisielle innvielsen av logebygget skjedde 9. april, ble den nye spisesalen «prøvekjørt» allerede 31. mars, da Midnatsol holdt sin Påskeloge i Den stille uke. Dette fungerte som en vellykket generalprøve før åpningen i uken etter.
Selv om den offisielle innvielsen av logebygget skjedde 9. april, ble den nye spisesalen «prøvekjørt» allerede 31. mars, da Midnatsol holdt sin Påskeloge i Den stille uke. Dette fungerte som en vellykket generalprøve før åpningen i uken etter.  
Selv om den offisielle innvielsen av logebygget skjedde 9. april, ble den nye spisesalen «prøvekjørt» allerede 31. mars, da Midnatsol holdt sin Påskeloge i Den stille uke. Dette fungerte som en vellykket generalprøve før åpningen i uken etter. Selv om den offisielle innvielsen av logebygget skjedde 9. april, ble den nye spisesalen «prøvekjørt» allerede 31. mars, da Midnatsol holdt sin Påskeloge i Den stille uke. Dette fungerte som en vellykket generalprøve før åpningen i uken etter.

Torsdag den 9. april ble endelig alt slått fast og stadfestet. Etter at ideen om en utvidelse av logen i Bodø første gang ble nedskrevet og skissert på en serviett av Georg Rasmussen i 2005, er den nye logebygningen innviet og tatt i bruk, ti år etter. Selve den gedigne innflytterfesten fant sted på den nevnte datoen. Og det var selveste Ordenens Stormester Tore Evensen, med det meste av Ordenens øverste ledelse og over 200 Bodø-brødre til stede, som foretok den høytidelige innvielsen.

Når sant skal sies, tjuvstartet vi litt. Det aller første taffel som har funnet sted i den nye spisesalen, - eller rettere sagt halvparten av den, var Påskelogens taffel tirsdag 31. mars, midt i «den stille uke». En uke senere, på tirsdag etter påske, holdt Forskningslogen Niels Treschow taffel på samme sted den 7. april. Og etter disse to meget vellykkede generalprøver, kunne skilleveggen i den nye spisesalen åpnes og bordene dekkes og pyntes til fest for 215 brødre. Enda var det noen som hadde skrevet seg for sent på venteliste og som ikke fikk plass. Ventelig er det et engangsproblem som nå blir historie. Fra og med i år vil forhåpentlig alle som ønsker det få plass på julelogenes og høytidsdagenes taffel, og ventelistenes tid er forbi.

«Det kjennes nå utrolig godt å vite at vi virkelig er kommet i havn med dette som faktisk er historiens fjerde byggetrinn i utviklingen av vår loge-eiendom her i Bodø», sier Georg Rasmussen, som har vært styrer av prosjektet hele veien fra servietten i 2005 og frem til i dag. «Det er en formidabel innsats av penger, oppfinnsomhet og arbeid som er investert. Resultatet kan vi fryde oss over i dag. Og frimurerbrødrene i Bodø har skaffet seg de aller beste betingelser for å være i stand til å drive et høyverdig logearbeid på alle nivåer, og utvikle frimureriet i Bodø videre i tiårene som kommer».

Sivilarkitekt br. Aksel Rønvik er og er den som har tegnet nybygget, og har høstet stor ros for et meget vellykket resultat. Nybygget har fått en meget funksjonell og fremtidsrettet utforming. I tillegg er det estetisk meget tiltalende, og «står godt» til den gamle, ærverdige hovedbygningen ved siden av.

«Folk har vært utrolig dugnadsvillige», sier Georg Rasmussen. «Da vi lanserte ideen, fikk vi noen ganger høre at «dugnadenes tider er forbi, - ingen vil arbeide dugnad i dag». Desto gledeligere var det at minst 80 brødre meldte seg villige til å jobbe dugnad på nybygget. Minst 15.000 dugnadstimer er levert så langt, alt fra bæring, rydding, sparkling og pussing til høykvalifisert fagarbeid. I disse dugnadstimene er også byggekomiteens ca. 6000 timer innregnet. Bl.a. har mange av disse timene vært brukt i langvarige og vanskelige forhandlinger med byråkratiet i Bodø kommune om omregulering og bruk av logens egen eiendomstomt.

Helt sikkert blir det enda mange flere dugnadstimer før også underetasjen er ferdig innredet og kan tas i bruk. Her var det meningen at det ikke hastet med ferdigstillelsen før en gang til neste år. Men dugnadsiveren er faktisk så stor at vi allerede ligger langt foran skjema, og kanskje kan ta en god del av kontorarealene i bruk allerede i år. 

Vi har beregnet at verdien av dugnadsinnsats kan settes til minst 3 mill. kroner. I tillegg kommer brødrenes gavmildhet i de innsamlinger vi har gjennomført. Også Den Norske Frimurerorden har ytet sitt med sitt gavmilde tilskudd på 1,5 mill. kr.»

«Budsjettet for hele prosjektet er på 15 millioner. Vi er stolte over å kunne si at det hele er gjennomført med en overskridelse som kan regnes i promille. Dette skyldes ikke minst vår br. Øyvind Kvalnæs som en meget profesjonell teknisk prosjektleder, og i tillegg byggekomiteens økonomiske kontroll og styring i alle ledd underveis. Revisor Arne Willy Hillestad har hatt løpende «stålkontroll» med pengebruken opp mot budsjettet».

«Økonomistyringen har vært beinhard og meget godt gjennomført. Bl.a. har vi selv forhandlet med alle underleverandører, og det har spart oss for ca. 3 mill. kroner», sier Georg. Her kan det tilføyes at det er Georg selv, Jarle Saksenvik og Øyvind Kvalnæs som har utført dette arbeidet.

Logens økonomiske reserver er ikke blitt nedtappet i prosessen. Bodølogene kan fortsatt glede seg over å ha en meget god økonomi.

- Hvordan har brødrene respondert på logens oppfordring om å kjøpe «din egen stol»?

«I tillegg til den generelle giverglede til nybygget har brødrenes svar på tilbudet om «egen stol» vært særdeles positivt. Til nå er det kommet inn ca. 190.000 kroner til nye stoler i spisesalen. Det er faktisk mer enn vi trengte. Noen har kjøpt fem stoler! Det er ca. 180 brødre som har deltatt i dette. Marialogen har kjøpt 10. 

Front

 

Slik er Bodø Frimurerlogers nye helhetlige fasade mot Rensåsgaten, etter en byggeperiode som har vart i nærmere to år.

 

Bakside

Fasaden på «baksiden» mot Fredensborgveien.

 

Sist redigert søndag, 20 september 2015 19:20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden