Broderforeningen på visitt over fjorden - Samhold og broderlig vennskap

Blant deltakerne i år var det en tidl. Provincialmester Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre – Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth.
Blant deltakerne i år var det en tidl. Provincialmester Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre – Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth.  
Blant deltakerne i år var det en tidl. Provincialmester Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre – Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth.||| Blant deltakerne i år var det en tidl. Provincialmester Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre – Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth.||| |||

Samhold og broderlig vennskap! Det er det første man kommer på å si når man vil uttrykke forholdet mellom frimurerbrødrene på begge sider av Norges bredeste fjord. Våre loger Bodø og Lofoten utgjør på mange måter en enhet, og viser evne til å leve opp til denne gode tanken. For begge parter er Bodø Kapitel broderforenings årlige høstmøte i Svolvær for lenge siden blitt en kjær tradisjon som markerer «semesterstart» på begge sider av Vestfjorden.

Møtet, som ble avholdt i IX grad den 23. august, ble ledet av Ordf.br. Ole-Martin Erikstad, Det ble gjennomført av et så å si fulltallig embedsverk fra Broderforeningen. Gjennom Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samseths meget oppklarende og interessante foredrag var deltakerne så heldige å få oppleve et virkelig «dypdykk» inn i Kapitelfrimureriets grunnvoll og en av våre «hovedgrader». Hans foredrag hadde tittelen «Min selvforståelse etter IX.grad». Blant deltakerne i år var en tidl. Provincialmester - Børje Kajander og ikke mindre enn tre tidl. Ordførende brødre –Rolf Schjem samt Jan Holt og Kjell Krey Dagsloth. 

Sist redigert fredag, 22 november 2019 11:31

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden