Einride Hveding tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje

Einride Hveding tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje
   
||| ||| |||

En beveget Einride Hveding kunne torsdag 20. september motta Stormesterens Fortjenstmedalje. Den høytidelige tildelingen ble foretatt av OSM, Tore Evensen, under St. Johanneslogen Saltens Høytidsmøte.

Einride Hveding har vært aktiv frimurer i over 40 år. Han er i dag 93 år gammel, men fremdeles aktivt tilstede på logemøtene. Hveding har tidligere vært Taler og Deputert Mester i St. Johanneslogen Midnatsol. Sin største innsats har han imidlertid gjort på det musikalske området. Fra høsten 1978 var han hjelpeorganist før han i 1993 overtok som Kantor. Han har etter dette virket som kantor/organist helt fram til i dag, 40 år senere!

I to omganger har Einride Hveding vært dirigent for Frimurerkoret i Bodø, og bl.a. hadde han ansvaret for Midnatsols flotte jubileumskonsert i Bodø Domkirke i januar 1999. Med sin musikalsk/intellektuelle bakgrunn har Einride, i tillegg til det ovenfor nevnte, dessuten levert betydelige bidrag til forståelsen av musikkens prinsipielle betydning i logen, og har levert skriftlige arbeider om dette, bl.a. til Frimurerbladet. Et eksempel på hans formidling av innsikt i temaet er hans fyldige kronikk i Midnatsols jubileumsbok «I fuldt brodersind», som utkom i 2000. Hans iver for temaet er blitt lyttet til hos Ordenens øverste ledelse på musikk-området, hvor hans betraktninger har hatt betydelig innflytelse.

Vi gratulerer!

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:33

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden