En samtale med Stormesteren

En samtale med Stormesteren
   
|| || ||

Meløy og Gildeskål Broderforening feiret lørdag 2. desember sitt 5 års jubileum i forbindelse med det tradisjonelle julearrangementet. Direkte fra London ankom Ordenens Stormester, Tore Evensen. Det er til stor glede og inspirasjon at han i en travel førjultid rydder plass til et besøk hos oss. Jan Holt gjorde før i år et intervju med OSM, og vi føler det er på sin plass å presentere en "hel bodøværing".

Den 20. april i år feiret Bodø Kapittel Broderforening 25 år. Samtidig hadde Provincialmesteren et to dagers møte med OM/OB i provinsen. Stormester Tore Evensen har besøkt Bodølogene mange ganger, og han var også denne gang tilstede både på høytidsmøtet i Broderforeningen og på OM/OB møtet. Jeg fikk en liten samtale med han på morgenkvisten før han reise tilbake til Oslo.  Tore Evensen har tidligere vært banksjef og administrerende direktør. De siste årene av sin yrkeskarriere var han selvstendig bedriftsrådgiver. Han er bosatt på Hamar, og har vært leder for Den Norske Frimurerorden i ca 5 år.

Jeg spør han om hva han er mest fornøyd med, og svaret kommer raskt: «Jeg liker å omgås folk og komme rundt omkring, gjerne si noen ord. Jeg liker å si ifra, stille krav også når det går bra. Dette lærte jeg tidlig av mine foreldre som var ganske utadvendte. Når jeg nå går til gravene deres, takker jeg for et godt liv som barn». Han lærte tidlig å jobbe slik at «du gjør tingene i tide med et smil», og han skiller mellom å være visitator og besøkende.

Hva har du ikke fått utrettet? Her nevner han at mange ting bremses av økonomi, men at flere ting er på gang. Dessuten, setter Ordenen i gang når Stormesteren sier noe. Jeg konfronterer han med mange gode ledere i Frimurerbladet. Han skriver gjerne ledere og taler, helst om dagligdagse forhold, ikke glad i «svimlende» ting. «Enhver har sin tro. Jeg forteller om min tro. Tvilen er der også, jeg forsøker å møte andre med et åpent sinn. Det er viktig å være samtalepartner for de som sliter og bearbeide konflikter mellom brødre.»

Han skriver alltid sine taler på forhånd som kona leser igjennom, og slik blir hun på en måte en del av frimureriet. Når jeg så spør han om det ikke blir mange reiser og fravær, svarer han at han deltar på minst 3 logemøter pr uke – oftest bilturer – og 70-80 flyturer pr år. «Når jeg er borte, kommer barna ofte hjem til mor.»

Jeg har også hørt at han våkner tidlig, og det stemmer – han skylder på godt sovehjerte. Til slutt spør jeg om hva han gjør for å avreagere og null stille seg. Da forteller han at han tidligere trente mye, men at han nå mosjonerer og har sluttet å løpe på asfalt. Så sier han:

«Avreagering er jo også en tankeprosess hvor jeg kanskje kommer til at dette får jeg ikke gjort noe med, og da legger jeg det bort».

Han har påpekt at vi har forskjellige kunnskaper, men til sammen blir vi gode når vi ikke konkurrerer. Han er «en av oss» - og noe bedre forbilde kan vi vel neppe få. Han kommer gjerne til Bodø, og han ønsker å få tilsendt nye nummer av vårt medlemsblad «Kontakt». Vi må snart kunne titulere han som «hel Bodøværing».

Jan Holt

Sist redigert torsdag, 07 desember 2017 15:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden