Et festpreget farvel i X grad i Bodø til avtroppende Dep.Provincialmester

Et festpreget farvel i X grad i Bodø til avtroppende Dep.Provincialmester
   
| | |

Tromsø Provincialloges recepsjonsmøte i X. grad i Bodø den 15. mars fikk et festpreg utenom det vanlige, idet brødrene i Bodø da fikk anledning til å ta et farvel med vår meget avholdte Dep.Provincialmester, Børje Kajander. Han ledet denne dagen sitt siste møte i embedet som Dep.PM, og fikk også gleden av å runde av med å forfremme hele 10 brødre til Ordenens høyeste ordinære grad.

Det er Tromsø Provincialloges vikarierende embedsverk i Bodø Kapitel broderforening som forbereder og gjennomfører recepsjonsmøtene i Bodø; med ett møte i IX og ett i X grad hvert halvår. Til sammen forfremmes det årlig 30-40 brødre i disse møtene. Møtene ledes alltid av Prov.M. selv eller av hans Dep.M. Dette er et samarbeid mellom Tromsø og Bodø som har vært og er en «vinn/vinn»-ordning gjennom de nå etter hvert mange år som ordningen har bestått, til styrke for samhold og vennskap mellom frimurerbrødre i denne vidstrakte frimurerprovinsen!

Børje Kajander var Dep.Prov.M. da Prov.M. Arne Eidsmo døde uventet i oktober 2011, og Kajander ble da konstituert som Provincialmester i hans sted fra 24. november. Børje Kajander er ordinert prest, og på grunn av de spesielle bestemmelser omkring geistlige ordensmedlemmer ble han avløst i juni 2012, og gjeninntok sitt tidligere embede som Dep.Prov.M. Når han nå trer tilbake, rangerer han som Tidl. Provincialmester.

I en enkel avskjedstale til brødrene ved taffelet takket br. Børje for det han har fått oppleve sammen med brødrene i Bodø gjennom årene som embedsmann i Provinsen. «Jeg har bestandig følt meg hjemme her, alltid blitt godt mottatt og bestandig trivdes blant brødrene i Bodø», sa br. Børje.

Kapitel broderforeningens Ordf. broder Kjell Krey Dagsloth, som også er Prov.logens v.Overkansler, tok ordet før avslutningen av taffelet og hilste den snart avtroppende Dep.Prov.M. med disse ordene: «På vegne av oss i Bodø Kapitel broderforening, hvor du i egenskap av Tidl.Prov.M. også er vår egen Tidl. Ordførende Mester, på vegne av Provinciallogens vikarierende embedsverk hos oss, og i tillegg også på vegne av alle kapitelbrødrene i Bodø, vil jeg takke deg varmt for det du har utrettet og det du har lagt igjen her hos oss. For alle vi brødre har satt -, og setter stor pris på deg, - for din fine lederstil, for din vennlige væremåte, for din evne til å inkludere oss, for din frimurerklokskap og din gode vilje. Og for ditt gode vennskap!»

Som et synlig tegn på brødrenes takk var det gjort et sammenskudd til gave, og denne ble så overrakt br. Børje av Ordf.br.

Ved kaffen i salongen etter taffelet hilste også Ordf.Mester Olav Andreassen i St.Andr.l. Hålogaland den avtroppende Dep.Prov.M. med noen takkens ord fra alle Bodø-brødre også i arbeidslogene, og dette gjorde han med å overrekke Hålogalands flotte krus som et synlig tegn.

Sist redigert torsdag, 13 desember 2018 16:50

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden