Formiddagtreff i logen.

Formiddagtreff i logen.
   
| | |

Bodølogene inviterte tirsdag 3. desember til lunsj for eldre brødre. Tidligere Ordførende Mestre stilte som arrangørstab, og tiltaket må betegnes som en suksess. I alt deltok 37 brødre og ledsagere.

Etter initiativ fra logestyret fikk tidligere ordførende mestre og ordførende brødre i oppgave å arrangere et førjulstreff for eldre brødre, og brødre som av ulike årsaker ikke har søkt logen på lenge.

Etter et planleggingsmøte ble det sendt ut innbydelse til brødre over 75 år. Ledsagere ble også invitert. På programmet ble det reklamert med snitter, vafler og kaffe. Og underholdning, selvsagt.

Øyvind Dahle 1b

Br. Øyvind Dahle stilte som pianist, og underholdt med velkomstmusikk etter hvert som gjestene kom. Tidl. OM i St. Andreaslogen Hålogaland, Martin Arne Nyheim, ønsket velkommen og fortalte om intensjonene meenningen. Br. Reidar leste også Legenden om julelyset.

Tidl. OM i Bodø Stewardsloge, Arne Hanssen, orienterte om logens drift, økonomi, arbeid som var utført og arbeid som ligger foran oss tiden som kommer. Br. Arne fremholdt at fremmøtet til de unge brødrene kunne vært bedre. Logens økonomi er tilfredsstillende, og tilgang på nye brødre er rimelig god.

Han opplyste at vi nå er til sammen 730 brødre i Bodø. Tilslutt forsikret br. Arne at brødre som ikke hadde vært i logen på en stund, ville få like god og rikelig mat med den nye matleverandøren, Tverlandet Kro.

Praten gikk livlig ved bordene, og snitter og vafler ble godt tatt imot.

Til avslutning ble «Deilig er jorden» sunget.

Tilbakemeldingene var gode,  så det blir kanskje nytt formiddagstreff i løpet av vårhalvåret.

Sist redigert torsdag, 05 desember 2019 16:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden