Frimurerstevnet 2017

Frimurerstevnet 2017
   
|| || ||

Frimurerstevnet i Bodø, 2. - 4. juli, ble en flott manifestasjon av likhetstrekk mellom speiderbevegelsens idealer og frimureriets verdigrunnlag. St. Johanneslogen Salten var teknisk arrangør, og blant deltakerne på stevnet var Ordenens Stormester, Tore Evensen, provinsialmester i Tromsø Provinsialloge, Per Trygve Kongsnes, samt over 20 tilreisende speidere/frimurerbrødre med ledsagere.

Stevnet innholdt besøk i Norsk Speiderforbunds Landsleir, Nord 2017, på søndag ettermiddag. Om kvelden var det leirbål og grillmiddag på Speiderhytta på Rønvikfjellet. Mandagens seminar i Bodø Frimurerloge bød på fire meget interessante foredrag. Kveldens "Speiderloge" i St. Johanneslogen Salten, et høytidsmøte i I grad, ble en minneverdig opplevelse for 110 brødre. Frimurerstevnet ble avsluttet på tirsdag med et besøk hos Sjøspeiderne på Bodø havn.

Bakteppet for arrangementet i Bodø var Speiderforbundets Landsleir i Bodø og det faktum at mange frimurerbrødre er/har vært med i speiderbevegelsen. OM i St. Johanneslogen Salten sier det slik:

"Fra oppstarten av speiderbevegelsen finner vi frimurere blant de nærmeste medarbeiderne til Robert Baden-Powell, speiderbevegelsens far... Det felles verdigrunnlaget som speiderbevegelsen og frimureriet har, kan gi oss en felles styrke i fremtiden... Det speiderbevegelsen er for gutten, er frimureriet for mannen."

Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes, takket arrangementskomiteens leder, Jarle Saksenvik, for den stor innsatsen han hadde lagt ned. Kongsnes sa ved taffelet etter logemøtet: "Du tok tak og engasjerte folk rundt deg. Intet gjør seg selv. Hardt arbeid gjør det."

 

Sist redigert tirsdag, 01 august 2017 16:36

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden