Honnørtegn til Olav Hogstad og Reidar Antonsen

Fra venstre: OM Hans Johansen, Reidar Antonsen, Olav Hogstad og OSM Tore Evensen
Fra venstre: OM Hans Johansen, Reidar Antonsen, Olav Hogstad og OSM Tore Evensen  
Fra venstre: OM Hans Johansen, Reidar Antonsen, Olav Hogstad og OSM Tore Evensen||| Fra venstre: OM Hans Johansen, Reidar Antonsen, Olav Hogstad og OSM Tore Evensen||| |||

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden