Høytidsdag i St. Andreaslogen Hålogaland

Høytidsdag i St. Andreaslogen Hålogaland
   
||| ||| |||

St. Andreaslogen Hålogaland avholdt sin 63. høytidsdag tirsdag 23. oktober. På møtet deltok Deputert Provinsialmester i spissen for nesten 100 frimurerbrødre. Gjester og frammøtte brødre kunne glede seg over et vellykket møte med presisjon og verdighet. Dep Mester takket en avholdt og respektert OM, Olav Andreassen, i en personlig og direkte tale. Bodø Frimurerkor deltok som sedvanlig, og berørte samtlige med både tone og innhold.

Andreas-frimureriet kom tidlig i gang i Bodø. En broderforening ble stiftet i 1939, med bergmester Wilhelm Rasmussen som leder. Arbeidet var imidlertid knapt kommet i gang før den andre verdenskrig satte en stopper for dette. Etter krigen ble arbeidet tatt opp igjen, og distriktslege Ø. Herstad ble innsatt som Ordf. Broder. Broderforeningen hadde da, i 1949, 67 brødre spredt over hele Nordland fylke. Etter et stort forberedende arbeid ble St. Andreaslogen Hålogaland innviet 21. oktober 1955. I nærvær av Ordenens Stormester, Jacob Hvinden Haug, ble bokhandler Helge Freder innsatt som logen første Ordf. Mester. Logen fikk nye lokaler i 1971 da tilbygget til det gamle logebygget sto ferdig. Bodølogene hadde nå fått forhold og arbeidsmuligheter som sikret et aktivt og korrekt frimurerarbeid i mange år framover.

Olav Andreassen er i dag Ordf. Mester for St. Andreaslogen Hålogaland. Siden oppstarten har logen tidligere hatt ni ledere. Dette er i rekkefølge Helge Landmark Freder, Johan Iversen, Aage Steen Holm, Anders Jarnæs, Reidar Thue-Nilsen, Gunnar Kufaas, Hugo Edvard Leite, Arne Harald Hanssen, Martin-Arne Nyheim.

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:31

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden