Høytidsdag i St. Johanneslogen Salten

Høytidsdag i St. Johanneslogen Salten
   
|| || ||

St. Johanneslogen Salten er den nyeste av logene i Frimurerordenes logefelleskap i Bodø og feiret sin høytidsdag 22. september. Logen ble startet 26.01.05 og omfattet da 82 medlemmer. I dag omfatter Salten 191 brødre. Høytidsdagen ble feiret i god logetradisjon og med besøk av Tromsø Provinsialsmester Per Trygve Kongsnes.

Det deltok 85 brødre på møtet og Bodø frimurerkor stilte som alltid opp sammen med sin eminente dirigent Trond Kværnmo, en av Norge og Nordens fremste komponister innenfor kirkemusikk Han ledet koret både gjennom mer høytidelig korsang og musikk av litt mer løssluppen karakter.

Høytidsdagen ble for øvrig preget av høytidelighet og god stemning. Selvfølgelig ble det også servert mat i god «Saltentradisjon», nemlig Gammelsalta Sei, som i henhold til OM, Hans Johansens uttalelse, har mer for seg enn bare et næringsaspekt. Dette ble også understreket av Walter Pedersen som leste «Ode til gammelsalta sei». Der fikk vi høre hvordan seien berget livet til han Koldevin i Kløfta når intet annet hjalp.

Etter taffelet ble det servert kaffe og (krem)kake, noe som bidro til at brødrene kunne vende lykkelig hjem etter både åndelig og fysisk føde. 

Sist redigert fredag, 04 november 2016 14:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden