Høytidsmarkering i Bodø Kapitel Broderforening

Kaffestund i salongen etter høytidsmarkeringen i Bodø Kap. Br.forening. Fra v.: Viceordf.br. Arne Hjermind, Ordf. Broder Jan Holt, O.H.P. og aftenens instruksjonstaler Anders Kjus og Prov.Mester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes.
Kaffestund i salongen etter høytidsmarkeringen i Bodø Kap. Br.forening. Fra v.: Viceordf.br. Arne Hjermind, Ordf. Broder Jan Holt, O.H.P. og aftenens instruksjonstaler Anders Kjus og Prov.Mester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes.  
Kaffestund i salongen etter høytidsmarkeringen i Bodø Kap. Br.forening. Fra v.: Viceordf.br. Arne Hjermind, Ordf. Broder Jan Holt, O.H.P. og aftenens instruksjonstaler Anders Kjus og Prov.Mester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes. Kaffestund i salongen etter høytidsmarkeringen i Bodø Kap. Br.forening. Fra v.: Viceordf.br. Arne Hjermind, Ordf. Broder Jan Holt, O.H.P. og aftenens instruksjonstaler Anders Kjus og Prov.Mester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes.

Den 21. april feiret Bodø Kapitel broderforening sin 24. høytidsdag. Rundt 80 brødre deltok, - blant disse Provincialmester Per Trygve Kongsnes, som jo er broderforeningens Ordførende Mester. Fra Den norske Frimurerordens høyeste ledelse deltok også Ordenens Høyeste Prelat Anders Kjus, som holdt aftenens meget interessante instruksjonstale, med tittel «Streiftog i IX grad».

Det er alltid av stor verdi for brødrene å få besøk av Ordenens høyeste embedsmenn - og ikke minst når Bodøs meget aktive Kapitel broderforening holder sin høytidsdag. De over 80 brødre som deltok satte tydelig stor pris på den inspirasjon som det er å få besøk av den høyeste leder av Ordenens Clerici.

Bodø Kapitel broderforening fungerer som Bodøs 5. loge, og har et meget nært samarbeid med sin Provincialloge i gjennomføringen av det store antall recepsjoner i IX og X grad som finner sted i logehuset i Bodø. Mellom Bodø og Provinciallogen i Tromsø er det over 50 mil i kjøreavstand. Provinciallogens «parallelle» embedsverk i Bodø er veløvet og rutinert til å håndtere de fire recepsjonslogene som holdes her hvert år, ett i IX og ett i X grad henholdsvis vår og høst. Dette broderlige samarbeid sparer både embedsverk og brødrene for kostbare reiser og opphold i «nabobyen», og ordningen fungerer særdeles tilfredsstillende for alle parter.

I tillegg kommer også Broderforeningens «egne» møter uten recepsjon, som gjennom alle år har fungert som Bodøs permanente instruksjonsloge i Kapitelgradene, og som brødrene setter meget stor pris på.

Høytidsmøtet ble ledet av Ordførende Broder Jan Holt med Vice Ordførende Broder Arne Hjermind ved sin side. Som Kantor fungerte den nå 91-årige br. Einride Hveding, som på kort varsel sa ja til å spille da vår faste Kantor Trond Kverno måtte melde sykdomsforfall

Sist redigert mandag, 30 mai 2016 12:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden