Instruksjon fra «Verktøykassen» i St.Andreaslogen Hålogaland

Av Webredaktør Bodølogene
Olav Andreassen ble innsatt som Hålogalands Ordf. Mester i november i fjor. «Med øket kunnskap kommer trivsel og trygghet», sier han.
Olav Andreassen ble innsatt som Hålogalands Ordf. Mester i november i fjor. «Med øket kunnskap kommer trivsel og trygghet», sier han.  
Olav Andreassen ble innsatt som Hålogalands Ordf. Mester i november i fjor. «Med øket kunnskap kommer trivsel og trygghet», sier han. Olav Andreassen ble innsatt som Hålogalands Ordf. Mester i november i fjor. «Med øket kunnskap kommer trivsel og trygghet», sier han.

For andre gang på kort tid har brødrene i Bodø fått oppleve en frimurerisk instruksjon hentet fra Kunnskapsdirektoriets nye formidlingsprosjekt «Verktøykassen». Instruksjonslogen fant sted tirsdag 21. april. Emnet var denne gangen et sentralt tema i recepsjonsritualet for St.Andreas lærlinge- og medbrodergraden. I en meget godt fylt logesal fikk interesserte brødre reise med gjennom kjente opplevelser – med forklarende dialoger og kommentarer som faktisk gjorde velkjent stoff til nye a-ha-opplevelser og erfaringer.

Det nye opplæringsprosjektet ble for Bodøs vedkommende «sjøsatt» den 3. mars, da Ordenens Stormester var til stede ved gjennomføringen av en tilsvarende instruksjonsloge i St. Johsanneslogen Midnatsol. OSM er den som selv har tatt initiativet til denne alternative instruksjonsmåten, som er utviklet av Ordenens Kunnskapsdirektorium, ledet av br. Nic. Holter. Mange brødre fra loger rundt om i landet har deltatt i utviklingsarbeidet, og dette har resultert i en rekke nye instruksjoner som er gjort tilgjengelige og klare til bruk for loger i alle arbeidsgrader.

Nytt materiale, sammen med muligheten for en ny og mere uformell formidlingsmetode, er blitt mottatt med takknemlighet og begeistring i de loger hvor dette har vært prøvd. Det understrekes at denne nye instruksjonsmåte skal være et inspirerende supplement til den tradisjonelle logetale, og selvsagt ikke erstatte denne.

I St. Andreaslogen Hålogaland har en rekke brødre forberedt og øvet seg godt til denne spesielle instruksjonslogen. Ordførende Mester Olav Andreassen har engasjert seg sterkt i, og var selv til stede på den konferanse i Stamhuset i Oslo hvor prosjektet først ble introdusert. Olav har i sin embedstid i logen vært Taler i hele syv år, og er nå inne i sitt fjerde år i logens Ordførende Mester-kollegium. I november i fjor ble han innsatt som OM, og begynte straks å realisere sitt gamle ønske om å få formidlet mer frimurerkunnskap til brødrene. «Med kunnskapen kommer trivsel og trygghet», sier han.

Tekstmaterialet i instruksjonstemaet er hentet fra den omtalte «Verktøykassen». Det spesielle med gjennomføringen i Bodø var at fremføringen kunne suppleres med musikkstykker utvalgt av Bodølogenes br. Kantor Trond F. Kverno. Han er komponist og professor i kirkemusikk, med en faglig og kunstnerisk forståelse for musikken som medvirkende formidlingsfaktor i våre sammenhenger.

Hålogalands Taler Hermod Stordal er en annen dyktig formidler av den frimureriske kunnskap, og rundet av instruksjonen med et sluttinnlegg som virket til å forankre det hele.

Instruksjonsmøtet ble ledet av Delegert Mester Erik Banks, med OM Olav Andreassen som bisitter og medvirkende i instruksjonen. Vi takker St. Andreaslogen Hålogaland for en spesiell og stor opplevelse denne kvelden!

Sist redigert torsdag, 23 april 2015 08:07

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden