Knut Jarnæs tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn

Fra v.: Prov.M Per Trygve Kongsnes, OSM Ragnar Tollefsen, Knut Jarnæs og OM i Salten, Hans Johansen.
Fra v.: Prov.M Per Trygve Kongsnes, OSM Ragnar Tollefsen, Knut Jarnæs og OM i Salten, Hans Johansen.  
Fra v.: Prov.M Per Trygve Kongsnes, OSM Ragnar Tollefsen, Knut Jarnæs og OM i Salten, Hans Johansen.||| Fra v.: Prov.M Per Trygve Kongsnes, OSM Ragnar Tollefsen, Knut Jarnæs og OM i Salten, Hans Johansen.||| |||

St. Johanneslogen Salten feiret sin 15. høytidsdag, torsdag 19. september. Høytidsdagen er tid for å ære dem som æres bør. Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, tildelte under møtet Knut Jarnæs Ordenens høyeste utmerkelse, Hederstegnet. I møtet ble også Frithjof Arntsen tildelt logens honnørtegn.

En overrasket og beveget Knut Jarnæs mottok et velfortjent Hederstegn for sin store innsats for frimureriet i Bodø og landsdelen. Den kunnskapsrike frimureren har hatt utallige oppgaver i Ordenen, senest som Ordførende Mester i Salten. De senere årene har han forsket på frimureriets historie i Nordland.

Frithjof Arntsen fikk Saltens Honnørtegn  for sitt arbeid med å sikre at nye og yngre brødrene finner seg til rette i logen. Ved tildelingen sa Ordførende Mester, Hans Johansen, at alle Johannesloger burde hatt en Frithjof!

På høytidsmøtet deltok nesten 100 brødre, og som vanlig var Saltens embedsverk godt forberedt og gjennomførte et møte med stil og høytid. Også under taffelet, der det tradisjonen tro ble servert gammelsaltet sei, var det høy stemning og god tone.

Sist redigert fredag, 22 november 2019 11:30

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden