Meditasjon om Sannheten - Allehelgensmesse i Bodø 4/11

Meditasjon om Sannheten - Allehelgensmesse i Bodø 4/11
   
||| ||| |||

Velkommen til Kirkedag og Allehelgensdag i Bodin Kirke 4. november kl. 11!

Første søndag i november 4/11, er det igjen Allehelgensdag, som er en av de eldste og mest tradisjonsrike kristne høytidsdager. For oss frimurerbrødre i Bodø er det også logens årlige felles Kirkedag, da alle brødre med sine familier er spesielt velkommen til kirkegang og allehelgensmesse i Bodin Kirke, hvor Frimurerkoret med sin dirigent Trond Kverno deltar.

Vi tar denne invitasjonen på alvor, ikke minst gjennom den oppfordring som står å lese i våre lover:

Han skal i all sin ferd , både i det skjulte og for verden, nære hellig ærefrykt for den Høyestes sanne, åpenbarede ord, Den Hellige Skrift. Han skal være flittig og nidkjær i bønn og gudstjeneste...

Gjennom mange år er Allehelgensmessen i Bodin Kirke også for de faste kirkegjengere i Bodin menighet blitt en kjær og spesiell begivenhet. Et fast innslag er Bodø Frimurer sangforening som deltar med kor- og liturgisk sang. Dette bidrar sterkt til at allehelgensmessen blir til en åndelig feiring som den er ment å være. En opplevelse som varer og bæres med når man går hjem, - som vil leve i sinn og tanke som en egen meditasjon om Sannheten.

Spørsmålet om hva som skjer etter døden møter også oss. Kristendommen taler konkret om oppstandelse og gjenforening med livets opphav. Troen sier oss at vårt åndelige menneske lever videre. Vandringen gjennom livet er derfor en pilgrimsvandring mot et mål.

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden