Midnatsol med instruksjonsloge

Ordenen startet, initiert av OSM Tore Evensen, i 2014 prosjektet "Ny læringsplatform for DNOF". Det resulterte i "Verktøykassen 2015" som setter loger i stand til selv å gjennomføre instruksjonsloger i en ny og engasjerende form. "Vi må sørge for at flest mulig av våre brødre får kunnskap om - og oppfatter - logens sentrale budskap, og finner seg til rette med arbeidet i våre loger... Hvis en broder ikke lærer noe på logemøtene, svekkes trivselen og det blir lett å prioritere bort logen til fordel for alle de fristende tilbud dagens mennesker får...". (Tore Evensen, OSM, mars 2014)

Tirsdag 1. mars gjennomførte Midnatsol en instruksjonsloge i I grad. Tema var hentet fra Ordenens "verktøykasse" og ble gjennomført som et rollespill der syv brødre deltok. Tittelen var: "Dialoger og rollespill om mottagelsen". De ca. 50 brødrene som var til stede på møtet, fikk en "reise" tilbake til sin egen opptakelse i logen. Interessen var stor, og ved kaffen etterpå var spørsmålene mange. Deltakerne i rollespillet hadde all grunn til å være fornøyd med innsatsen.

Sist redigert onsdag, 15 mars 2017 09:44

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden