St Andreaslogen Hålogaland med oppfriskning av HLR

St Andreaslogen Hålogaland  med oppfriskning av HLR
   
||| ||| |||

St. Andreaslogen Hålogaland hadde lørdag 17. mars oppfriskning av kunnskap i forbindelse med HLR, samt oppfriskning av logens handlingsplan ved uønskede helsemessige hendelser i logen.

Brødrene som sitter på kolonnen, er kanskje de aller viktigste for den gode opplevelsen vi søker når vi går i logen. Et møte med bare embedsmenn blir jo stusselig. Alt det arbeide vi legger ned før hvert møte, blir mer verdig når oppmøtet er godt.

Enhver loge skal være klar til rett innsats ved helsemessige hendelser. Dette skylder vi våre brødre.

Og nettopp derfor er det viktig at enhver embedsmann vet hva HANS oppgave er ved en slik hendelse. Da er det også viktig at dette oppfriskes med jevne mellomrom. Vi har mulighet til å få låne en fullskala dukke, som gir oss beskjed om vi opptrer rett, noe som samtlige deltagere setter stor pris på. Videre oppfriskes rett handling der barn er involvert.

Så er vi også så privilegert at lege Jan Holdt gir oss en gjennomgang av hvordan hjertet fungerer, samt blodets veier i kroppen.     

Og husk: HLR er noe vi ikke bare har bruk for i Logen. En nyttig kunnskap i den alminnelige verden.

Olav Andreassen, 

OM i St Andreaslogen Hålogaland

Sist redigert onsdag, 21 mars 2018 15:41

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden