St.Olavs Orden til Trond Hans Farner Kverno

St.Olavs Orden til Trond Hans Farner Kverno
   
||| ||| |||

Varm gratulasjon til vår broder professor Trond Hans Farner Kverno med utnevnelsen til Ridder av 1.klasse av Den Kongelige St.Olavs Orden.

Dette er en av de høyeste sivile utmerkelser som gis i Norge. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge Olav den hellige, og tildeles av H.M. Kongen som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten. Medaljen ble tildelt Trond under en høytidelighet i Bodin Kirke 23. februar, - av korona-hensyn med et fåtall av Trond Kvernos nærmeste venner til stede. Overrekkelsen ble foretatt av statsforvalter (fylkesmann) Tom Cato Karlsen, som i sin hilsningstale hyllet den nye St.Olavs ridderen for hans store innsats og bidrag på kirkens og kirkemusikkens område, - ikke minst som komponist og liturgiker. Hans salmemelodier, komposisjoner for kor og for orgel, samt liturgiske bidrag og fremme av kirkens musikk og kultur, har gjort hans navn kjent i vide kretser langt ut over Norges grenser. Det finnes knapt en salmebok, koralbok eller samling av tidebønner i hele Europa uten at Trond Kvernos navn er med.
Som vi vet er Trond dirigent for Bodø frimurerkor, og koret har gjennom sin formann Arne Hjermind overrakt dirigent Trond sin gratulasjon og blomsterhilsen allerede for noen dager siden.

Sist redigert torsdag, 25 februar 2021 22:32

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden