Storbesøk med hedersdryss - Stormesteren markerte ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Storbesøk med hedersdryss - Stormesteren markerte ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge
   
||| ||| |||

Broder Svenn Holdahl (nr. 2 fra venstre) er utnevnt av Stormester og vil fungere som administrerende Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge frem til installasjon kan skje. Til venstre for ham broder Arne Hanssen som ble tildelt Den Norske Frimurerordens høyeste utmerkelse Ordenens hederstegn. Lengst til høyre broder Olav Andreassen som ble tildelt Stormesters fortjenstmedalje. Lengst til venstre broder Kjell Krey Dagsloth som mottok Provinciallogens honnørtegn. (Foto: Martin Scobie)

 

I Bodø Stewardsloge av 1. orden har Ordførende Mester Rolf Helge Schjem for en tid siden bedt om avløsning av helsemessige grunner, og Stormester har i hans sted godkjent og utnevnt br. Svenn Julius Holdahl som ny Ordførende Mester. Br. Holdahl har inntil nå vært logens Deputert Mester, og har midlertidig overtatt den administrative ledelse av logen inntil installasjon kan skje. Som en foreløpig markering av dette viktige Ordførende Mester-skifte besøkte Ordenens Stormester br. Ragnar Tollefsen Bodø-logene den 14. juni i følge med Provincialmester br. Per Trygve Kongsnes og Oversekretær Egil Vindorum. I anledningen ble det holdt en høytidelig middag med bl.a. Bodø-logenes samtlige Ordførendemestere og Tidligere Ordførende Mestere.

I sin innledende tale til brødrene understreket Stormester at Bodø ligger hans hjerte spesielt nært. – Her er åpenhet, omsorg og vennskap å finne. Jeg opplevde det første gang som ung mann i Forsvaret. Og jeg har senere også møtt det samme så mange ganger i logen her i Bodø, sa Ordenens Stormester.

Fortjenstmedalje og Ordenens hederstegn

Ordførende Mester skiftet i Bodø Stewardsloge var den offisielle foranledning til Ordenens Stormesters besøk. Men det skulle vise seg at han i tillegg hadde mere med seg i bagasjen. Stor var gleden da han henvendte seg til br. Olav Andreassen, - snart avtroppende Ordførende Mester i St.Andreaslogen Hålogaland, med tildeling av Stormesters fortjenstmedalje. Og deretter til Logestyrets formann og Tidligere Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge br. Arne Hanssen med tildeling av Ordenens høyeste utmerkelse; Ordenens Hederstegn. Denne tildelingen er blitt innvilget etter søknad fra Ordførende Mester br. Øyvind Kvalnæs i St.Johanneslogen Midnatsol.

Begge har, hver på sitt vis, tjent Ordenen og sine loger gjennom langvarig og uvurderlig stor innsats i mange oppgaver og embeder, som også omfatter broderfellesskapet langt ut over det lokale arbeid. 

Vi gratulerer våre brødre med høyst velfortjente høye utmerkelser fra Ordenen!

Provinciallogens honnørtegn

Også vår Provincialmester hadde en overraskelse å by på, idet han med Stormesters samtykke kunne tildele avtroppende Ordf.br. i Bodø Kap. br.forening, Kjell Krey Dagsloth Provinciallogens honnørtegn. 

Håp og forventning

For de brødre som var til stede var dette en gledelig og prominent anledning til å få møte Ordenens Stormester og Provincialmester, og det ble da også en særdeles hyggelig kveld, hvor man kunne nyte gleden av å møtes igjen, etter det lange avbrekket pga. koronapandemien. Og det ble et samvær preget av stor optimisme og forventning foran en etterlengtet åpning av arbeidet etter sommeren. 

Planene er klare, og alt er forberedt. I Bodø venter det, foruten installasjon av den nye Ordførende Mester i Stewardslogen, også installasjon av ny Ordførende Broder i Kapitel Broderforeningen, som har stått på vent helt siden april i fjor. I tillegg kommer valg og senere installasjon av ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Hålogaland.

Sist redigert fredag, 18 juni 2021 12:00

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden