Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen

Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen
   
Stormesteren hyllet «Salten» på den tiende høytidsdagen

Den 26. januar 2005 ble Bodøs andre St. Johannesloge innviet under navnet «Salten». Høytidsdag ble bestemt til 23. september, og den 25. september 2014 kunne logen feire sin 10. høytidsdag. Til stede var Ordenens Stormester Tore Evensen, og i sitt følge hadde han med seg tidligere Ordenens Stormester Magne Frode Nygaard, som var den som i sin tid innviet Salten, og alltid senere har betraktet logen som sitt yndlingsbarn nordpå. Med i følget var også vår egen Prov.Mester Per Trygve Kongsnes, samt to tidl. Prov.Mestre Sven Borud og Kåre-Bjørn Kongsnes.

Det var en mer enn fullsatt Stjernesal i Bodø som tok imot Stormesteren da han ble hilst velkommen på tradisjonell måte av Ordf. Mester Knut Jarnæs. Ordførende Mester ledet selv aftenens arbeide, og logen hadde gleden av å motta Bjørnar Jensen som ny broder, før man gikk over til å markere Høytidsdagen. Frimurerkoret, ledet av sin dirigent Trond Farner Kverno, sang under høytidsmarkeringen, og deretter også under logens avslutning, noe som bidro til den gode stemning og høytid.

Da Salten ble innstiftet i 2005, var det som resultat etter grundig vurdering og forberedelse. Moderlogen Midnatsol hadde i årene før vokst seg så tallrik at man så det som nødvendig å foreta en deling i to loger, bl.a. for å sikre en forsvarlig oppfølging av de mange nye medlemmer som strømmet til logen. Ikke minst Midnatsols daværende Ordf. Mester Erling Halvorsen støttet fullt opp om prosjektet og gjorde en stor innsats for å hjelpe den nye logen i gang. Dens første Ordf. Mester var Jarle Saksenvik, som med sin lederevne og store arbeidskapasitet viste seg å være nettopp den rette for oppgaven med å få sjøsatt en ny St. Johannesloge.

Dette skulle vise seg å være et godt og nødvendig grep fra Ordenenes side. Fra innvielsen for 10 år siden har Salten vokst fra vel 80 medlemmer til godt over det dobbelte i dag, mens Midnatsol på sin side har fortsatt å vokse, og med god margin har passert sitt gamle medlemstall.

Jubileumsmarkeringen ble innledet allerede om formiddagen med en lunsj for de tilreisende og innbudte gjester. Her ble det fremført en rekke hilsener - bl.a. en spesiell takk til den tidl. Ordførende Mester Jarle Saksenvik for hans innsats som Saltens første leder.

Også kveldens Høytidstaffel ble preget av flere hilsener og gratulasjoner. Her ble det bl.a. gjort kjent at gaven fra Tromsø Provincialloge er en egen stol til taffelsalen, til bruk for hedersgjesten.

Sist redigert torsdag, 02 oktober 2014 20:03

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden