St. Johanneslogen Oscar t.d. kronede Bøg Nr. 107

Møtekalender for 2023

Møtested: Jegersborggt. 11, Larvik 2023 I grad II grad III grad
Januar K - 23 
Februar GH 27 
Mars 20  - 27 
April 17 
Mai
Juni 12 
September F - 18  25 
Oktober 23  - 30 
November ø - 27 S
Desember 11 øM

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 16.01.23, kl. 18:00: Kollegiemøte for førsteembedsmenn
  • 30.01.23, kl. 18:30: Bøgen besøker Astra
  • 27.02.23, kl. 18:30: Felles 2. gradsmøte med Astra. Avholdes i Bøgen
  • 24.04.23, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte
  • 25.09.23, kl. 18:30: Felles 2. gradsmøte med Astra. Avholdes i Astra
  • 19.10.23, kl. 18:00: Utvidet kollegiemøte
  • 06.11.23, kl. 18:30: Minnelosje
  • 27.11.23, kl. 18:30: Astra besøker Bøgen
  • 11.12.23, kl. 18:00: Julemøte
  • 27.12.23, kl. 17:00: Juletrefest i losjen

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 253 Sentrum, 3257 LARVIK Telefon: 33181635 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91559143
Ordførende Mester 93002648
Sekretær 93883371

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden