Borgunds deputasjonsloge i Molde Nr. 481

Møtekalender for 2024

Møtested: Sandvegen 9, Molde



 2024 IV/V grad VI grad
Januar 29 K
Mars 11 GH
April 29 
September - 30 
Oktober 14 
November 18 F

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 17.05.24, kl. 10:00: Åpent arrangement etter barnetoget. Alle er velkommen.
  • 29.08.24, kl. 19:00: Stort kollegiemøte i Andreasskiftet.
  • 25.11.24, kl. 18:30: St.Andreaslogen Borgund feirer 60 år.
  • 08.12.24, kl. 13.00: Julekaffe - åpent arrangement for alle. Kirkegang kl. 11.00.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 59, 6413 MOLDE Telefon: 71253095 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 90920603

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden