Den Norske Store Landsloge Nr. 725

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 VII grad VIII grad X grad
Mars 17 A
Mai 28 
November N

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 02.11.20, kl. 18:00: Minneloge. Holdes i I grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.