Den Norske Store Landsloge Nr. 700

Møtekalender for 2020

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2020 VII grad VIII grad XI grad
Mars 17 O
Mai 28 
August
November NIGRAD

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 17.03.20, kl. 15:00: Ordenens Store Høytid (OSH) avholdes i VIII grad. Se egen invitasjon.Påmelding
  • 02.11.20, kl. 18:00: Minneloge holdes i I grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.