Den Norske Store Landsloge Nr. 700

Møtekalender for 2023

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad XI grad
Januar 10 K
Februar 14 
Mars 11 O
April 18 G
Mai
Juni - - 21 
August 15  - 22 
September 12 
November 28 
Desember 12 M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30 (formøtet presis kl. 16:00)
IX grad: 18:00 (formøtet presis kl 15:45)
X grad: 18.30

Høytidsdag, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Alle møter med unntak av instruksjonsmøter: Galla
Instruksjonsmøter: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 18.02.23, kl. 16:00: Ordensball
  • 06.06.23, kl. 16:00: Møte i Det Store Råd. Kun inviterte deltagere.
  • 20.06.23, kl. 18:00: Instruksjonsmøte for X* og XI
  • 14.10.23, kl. 14:00: Minnehøytid. Start kl 1500. Brødre fra I. grad kan delta.
  • 06.11.23, kl. 18:00: Minneloge I grad
  • 28.11.23, kl. 18:30: Kapitelbrødrenes Løftefornyelse, VIII grad. Møtestart kl 1830. Intet formøte.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Den Norske Store Landsloge, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag).

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden