Buskerud Kapitel Broderforening Nr. 803

Buskerud Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2023

Møtested: Drammen 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 10 K
Februar - 14 GH - 27 F
Mars 14 
Mai
Juni F
September 19 
Oktober 24 
November F 21 HøNEFOSS
Desember 12 

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 13.06.23, kl. 18:30: Kollegiemøte sommerfest

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 136 Bragernes, Telefon: 900 22 590 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91366298
Ordførende Broder 95201008
Sekretær 90757785

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden